رفتن به بالا

  • امام جمعه کهنوج:

    پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین تحول قرن بیستم بود

    امام جمعه کهنوج گفت: پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین تحول جهان درقرن بیستم به وقوع پیوست انقلاب اسلامی یکی از پدیده های عظیم قرن بیستم به شمار می آید که تأثیرات شگرفی در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در ایران و حتی در خارج ازکشور برجای گذاشته ...